Spolupráce s okolím

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání zdravotně znevýhodněných občanů je nedílnou součástí politiky zaměstnanosti firmy. KSE poskytuje zaměstnání jak zaměstnancům se ZPS tak i ČID, jak v administrativě, tak ve výrobním oddělení a to na pozicích, které jsou vzhledem k jejich zdravotnímu stavu vhodné a neohrožují jejich zdraví.

 

Spolupráce se středními a vysokými školami

 • Integrovaná střední škola - centrum odborné přípravy a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
  www.isscopvm.cz
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  www.vsb.cz

 

Praxe – studenti středních škol se na firmu obracejí s žádostí o zajištění odborných praxí. S ohledem na kapacitní možnosti a rizikovost provozu je počet studentů limitován. Konkrétní podmínky je nutno dohodnout s personálním oddělením.


Exkurze – zástupci středních a vysokých škol se na firmu obracejí s žádostí o prohlídku provozů firmy. Exkurze jsou povolovány vzhledem ke speciálnímu provozu ojediněle, termín exkurze je nutno v dostatečném předstihu odsouhlasit vedením firmy. Žádost je nutno předložit prostřednictvím personálního oddělení.


Diplomové práce – studentům nabízíme individuální spolupráci při zpracování seminárních, bakalářských a diplomových prací. Přehled zpracovaných témat s personální problematikou:

 • Rozvoj způsobilosti zaměstnanců vybrané organizace (Slezská Univerzita v Opavě)
 • Motivace zaměstnanců dělnických profesí ve společnosti KSE (Masarykova Univerzita v Brně)
 • Personální politika a systém vzdělávání zaměstnanců (EkF VŠB TU Ostrava a Vyššší odborná škola Val.Meziříčí)
 • Analýza systému komunikace ve firmě KSE (Slezská Univerzita v Opavě)
 • Sociální program ve firmě KSE (Univerzita Olomouc)
 • Komunikace ve společnosti KSE (Univerzita T.Bati ve Zlíně)
 • Projekt změn systému zaměstnaneckých výhod ve firmě KSE (Univerzita T.Bati ve Zlíně)
 • Projekt alokace nákladů na zaměstnanecké výhody (Univerzita T.Bati ve Zlíně)
 • Návrh motivační příručky pro manažery společnosti (VUT Brno)
 • Anylýza vnějšího lokálního trhu práce jako nástroj personálního řízení (Masarykova univerzita v Brně)
 • Posouzení zaměstnaneckých benefitů ve výrobním podniku (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická)