Nacházíte se zde:: SlužbyNeživotní pojištění

Neživotní pojištění

Cestovní pojištění

I přesto, že cestujeme za cílem nevšedních zážitků, nemusí být tyto zážitky vždy pozitivní, proto je potřeba počítat i s možnými problémy, které nás mohou potkat. Cestovní pojištění patří mezi jednoduché, ale důležité typy pojištění. Nezbytné je vždy pojištění léčebných výloh, dále se pak můžete připojistit proti úrazu či storno cesty. V případě krádeže či zničení cestovních zavazadel přírodním živlem nebo v důsledku dopravní nehody lze škodu uhradit až do výše sjednaného limitu. Lze pomoci i při ztrátě dokladů, uhrazení cestovních nákladů do místa zastupitelského úřadu atd.

Právní ochrana

Pojištění právní ochrany představuje pojistný produkt, jehož cílem je uchránit klienty před náklady způsobenými soudním řízením. Zpravidla hradí náklady na právního zástupce, soudní výdaje, ve věcech uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, náklady na soudní znalce či svědky.

Pojištění majetku

Rozmáčený strop, zničené podlahy nebo nevítaná návštěva zloděje. To jsou některé z nezáviděníhodných situací. Ovšem i s běžným provozem domácnosti je spojena celá řada rizik. Další neočekávané problémy mohou přinést přírodní živly a katastrofy. Proto není od věci uzavřít odpovídající pojištění. Pojištění majetku nemůže zabránit případným škodám, ale pomůže zmírnit finanční ztráty, které v důsledku škod mohou vzniknout.

Pojištění odpovědnosti na škodu

Tento druh pojištění poskytuje ochranu pro případ, způsobení škody jinému subjektu, za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit. Takováto škoda může být způsobena na majetku, zdraví či životě, např. při neúmyslném poškození nebo rozbití zboží v obchodě, při vyplavení sousedního bytu, při vzniku úrazu na chodníku před domem atd. Ochrana je poskytována tak, že pojišťovna za pojištěného poškozenému subjektu náhradu škody uhradí.

 

Pojištění automobilu

Každý majitel či uživatel motorového vozidla musí být ze zákona pojištěn. Jaké ale uzavřít pojištění? Na rozdíl od povinného ručení (zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla), které je povinné a vozidlo bez platné pojistky nesmí na silnici, je rozhodnutí o uzavření havarijního pojištění plně na libovůli majitele vozidla.

Pojištění se liší cenou. Havarijní pojištění má mnohem vyšší cenu než povinné ručení. Z hlediska uzavírání smlouvy u havarijního pojištění vznikají i případné další náklady, a to na zabezpečení vozidla. Výši pojistného naopak snižuje zvolená spoluúčast, čím vyšší spoluúčast tím levnější pojistné. Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný podílí na vzniklé škodě, tzn. je to částka, kterou mu pojišťovna nebude z výše škody hradit, dojde-li ze strany pojišťovny k plnění z pojistné smlouvy.


Fatal error: Cannot redeclare geoip_country_code_by_name() in /mnt/data/accounts/w/webtechgroup33/data/www/czasistent.cz/modules/Statistics/geoip/geoip.inc on line 347